2022-10-31 08:55Bloggpost

Problemen med bostadsdiskriminering är kända - nu behövs lösningar

Vem får hyra lägenhet i Malmö? Den frågan ställs i en serie artiklar i Sydsvenskan som belyser de omfattande problemen med etnisk diskriminering på bostadsmarknaden.  Kunskap om vad som går fel har vi gott om. Men var finns åtgärderna? Här är våra förslag:

  •  Förstärk diskrimineringslagen så att bostadsbolag omfattas av aktiva åtgärder. 
  • Inför ett lagkrav på kösystem och transparens kring hur urval av blivande hyresgäster görs.
  • Tydliggör hyresvärdens ansvar vid diskriminerande trakasserier mellan hyresgäster.
  • Utred hur diskrimineringslagen kan utvidgas till att omfatta socioekonomisk ställning som diskrimineringsgrund.

Vissa av förslagen framförde vi redan 2015, men hittills har inget av dem uppfyllts. Den goda nyheten är dock att vi inte behöver vänta på ökade lagkrav för att agera. 

I en rapport som vi nyligen har släppt intervjuar vi några av Malmös viktigaste bostadsaktörer och får deras syn på saken. Bland de vi intervjuat finns uthyrningschefer, verksamhetsdirektörer och bostadsförmedlare. Många menar att riskerna med diskriminering nästan skulle försvinna genom bättre kösystem och uthyrningsprocesser. Vi menar dock att varje bostadsbolag – precis som alla andra företag och organisationer – också måste blicka inåt till den egna verksamheten och göra en genomlysning av de normer och arbetssätt som kan utgöra risker för diskriminering och hinder för lika rättigheter och möjligheter. Målet måste vara att förebygga diskriminering genom aktiva åtgärder – långt innan diskriminering sker och individers rättigheter kränks.

Vi är därför stolta och glada att samverka med några aktörer som är redo att göra just det, i en nyligen startad forskningscirkel som ska ta fram konkreta exempel på hur bostadsbolag kan arbeta med aktiva åtgärder.
 
Best practice
Tillsammans i en forskningscirkel med sju deltagare från bostadsbolag och föreningsliv ska Malmö mot Diskriminering ta fram konkreta exempel på hur bolagen kan arbeta med aktiva åtgärder. Under senvåren kommer vi att hålla ett slutseminarium där vi delar vår best practice, håll gärna koll i våra sociala medier för uppdateringar.

Jag tror att vi diskriminerar utan att vi ens tänker på det: Vi har intervjuat några av Malmös viktigaste bostadsaktörer för att få deras syn på bostadsdiskrimineringen. Läs rapporten

 

 


Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till enskilda som blivit utsatta för diskriminering. På uppdrag av organisationer och företag processleder vi personalgrupper i aktivt åtgärdsarbete för att förebygga diskriminering. I samverkan med arbetsplatser, skolor, universitet och myndigheter tar vi fram kunskap och praxis i jämlikhetsarbetet. Vi är en frekvent anlitad utbildare i diskrimineringslagen.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte