Nyhetsrum


Malmö mot Diskriminering

Om oss i media

Sociala medier

Vi försvarar varje människas värdighet   

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda, kostnadsfritt. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål. Vi stödjer organisationer i att stå upp för allas lika värdighet och vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor. Malmö mot Diskriminering är en ideell organisation och en av Sveriges arton antidiskrimineringsbyråer.

Kontaktperson

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte