Malmö mot Diskriminerings nyhetsrum


Malmö mot Diskriminering i media

Sociala medier

Vi försvarar varje människas värdighet   

Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som försvarar varje människas rätt att inte bli diskriminerad.
Vi gör lagen känd och tillgänglig för de som bär ansvar och för de som bär rättigheter.
Vi finns till för dig som blivit utsatt för diskriminering genom att ge kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd.
Vår kunskapsproduktion är en resurs för organisationer, företag och myndigheter i deras jämlikhetsarbete.
Malmö mot Diskriminering har kontor i Malmö och finns till för 18 kommuner i södra, mellersta och nordöstra Skåne.
Vi är en fristående, ideell förening. Vi är inte en kommunal eller statlig organisation.

Kontaktperson

Johan Ekblad
Verksamhetschef
Johan Ekblad