Nyhetsrum


Malmö mot Diskriminering

Våra senaste nyheter

Vår blogg

Om oss i media

Sociala medier

Vi försvarar varje människas värdighet   

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål. Vi erbjuder organisationsutveckling för inkluderande arbetsplatser. Vi utbildar i diskrimineringslagen.  Vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor. Malmö mot Diskriminering är en ideell organisation och en av Sveriges arton antidiskrimineringsbyråer.

Kontaktperson

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte