2024-03-06 07:40Bloggpost

Skolor, elever och ramadan 2024

En ljuslykta med färgat glas i rött hänger utomhus, i bakgrunden syns ljus från en stad.

I år väntas ramadan infalla från den 9 mars till den 8 april (+/- 2 dagar). Vi på Malmö mot Diskriminering har under flera år fått ta del av upplevelser av kränkningar och diskriminering i samband med ramadan.

Rektorer har skickat hem konstigt formulerade brev till föräldrar där de tar på sig ansvaret att tolka Koranen åt dem och det har förekommit att föräldrar hotats med orosanmälningar om deras barn fastar.

Rätten att fira och uppmärksamma religiösa högtider är en del av religionsfriheten, en grundläggande mänsklig rättighet som skyddas enligt svensk lag. Begränsningar av religionsfriheten får endast göras för att upprätthålla allmän ordning, hälsa eller moral, eller för att skydda andra personers fri- och rättigheter. Om en begränsning anses nödvändig måste den vara proportionerlig och rimlig. Skolan har en skyldighet att respektera och främja mänskliga rättigheter.

Vi rekommenderar därför skolor följande:

1. Gratulera eleverna på ramadan och uppmärksamma högtiden i skolan.

2. Upprätta en respektfull och värdig dialog med föräldrar om fastande elever. En förutsättning för ett sådant samtal är antagandet att muslimska föräldrar, precis som andra föräldrar, vill sina barn det bästa.

3. Gör det möjligt för elever som väljer att fasta att sitta i ett klassrum eller uppehållsrum under lunchen. Tvinga inte dem att behöva titta på när deras kompisar äter.

4. Kom ihåg att alla muslimer inte följer samma tankeskolor, imamer eller ens besöker samma moskéer. Låt därför inte en imam få en avgörande position för hur skolan ska förhålla sig till ramadan.

5. Förlägg inte prov eller viktiga skolmoment på eid-dagarna, som infaller runt 9-10 april (+/- 2 dagar).

6. Låt elever som önskar ta ledigt på eid göra det.

 

INSAN - Institutet för samhällsanalys - uppmärksammade detta på ett utmärkt sätt i fjol. Vi har utgått från deras text när vi skrivit vårt inlägg.

 

Rådgivning

Till föräldrar, elever, rektorer och skolpersonal som har frågor - ring oss eller den antidiskrimineringsbyrå som ligger närmast dig för frågor och funderingar.

Vår rådgivning är öppen varje onsdag från klockan 12 till klockan 16:30. Dina frågor besvaras av byråns jurister. Rådgivningen är helt kostnadsfri för dig som privatperson.

Ring eller maila:

040 636 51 40
radgivning@malmomotdiskriminering.seOm Malmö mot Diskriminering

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda utan kostnad. Vi erbjuder organisationsutveckling för inkluderande arbetsplatser, vi utbildar i diskrimineringslagen och vi agerar mot diskriminering. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte