2022-08-16 06:38Nyheter

Malmö mot Diskriminering välkomnar ny verksamhetschef

Vilma Seth, till vänster, ny verksamhetschef för Malmö mot Diskriminering och Johanna Ingemarsson, tillförordnad verksamhetschef.Vilma Seth, till vänster, ny verksamhetschef för Malmö mot Diskriminering och Johanna Ingemarsson, tillförordnad verksamhetschef.

Vi är glada att välkomna vår nya verksamhetschef Vilma Seth. Vilma tillträdde den 15 augusti och kommer närmast från en tjänst som administrativ chef för Folkets Bio Malmö. Från sitt yrkesliv bär Vilma med sig en bredd av erfarenheter från bland annat marknadsarbete och projektledning, främst inom kultur- och mediesektorn. Vilma är utbildad företagsekonom och personalvetare och har ett starkt personligt engagemang i antidiskriminerings- och likabehandlingsfrågor. Hon har tidigare suttit i styrelsen för RFSL Stockholm.

”Det känns fantastiskt kul och ärofyllt att få arbeta i en så kompetent och viktig organisation som Malmö mot Diskriminering. Jag förundras över organisationens kompetenta och professionella medarbetare som lyckas arbeta med både integritet och medmänsklighet intakt. Behovet av organisationer som MmD är större än någonsin, och i en verksamhet som både vill och kan mycket blir den stora utmaningen att sätta gränser för vårt arbete och vårt engagemang, så att vi blir en hållbar organisation även för våra medarbetare”, säger Vilma Seth.

Tillförordnad vc

Då Vilma under senhösten ska gå på föräldraledighet, kommer Johanna Ingemarsson att träda in som tillförordnad verksamhetschef. Johanna, som har juristexamen från Lunds universitet, är senior jurist på Malmö mot Diskriminering. Johanna har arbetat på MmD sedan 2013 och har varit med och byggt upp och utvecklat den juridiska verksamheten. Hon har framförallt arbetat som utredare och ombud i MmD:s diskrimineringsärenden men utbildar även regelbundet om diskrimineringslagstiftningen och har arbetat med MmD:s projekt. 

”Under de senaste åren har det hänt mycket både på MmD och i samhället och det har blivit tydligt hur viktigt det är att arbeta strategiskt och bygga en stabil organisation för att kunna stå starka när omvärlden vacklar. Jag ser fram emot att få fortsätta arbetet för att säkra att MmD även framåt ska vara en viktig aktör som gör skillnad.” säger Johanna Ingemarsson, som tillträder som tillförordnad verksamhetschef den 15 oktober.

 

 

 


Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till enskilda som blivit utsatta för diskriminering. På uppdrag av organisationer och företag processleder vi personalgrupper i aktivt åtgärdsarbete för att förebygga diskriminering. I samverkan med arbetsplatser, skolor, universitet och myndigheter tar vi fram kunskap och praxis i jämlikhetsarbetet. Vi är en frekvent anlitad utbildare i diskrimineringslagen.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte