2022-07-04 06:30Nyheter

Nytt projekt med stöd från Arvsfonden

Malmö mot Diskriminering med stöd från Allmänna Arvsfonden.Malmö mot Diskriminering med stöd från Allmänna Arvsfonden.

Malmö mot Diskriminering har beviljats stöd från Allmänna Arvsfonden för att driva projektet Rätt på riktigt!  Målet med projektet är att fler elever och föräldrar ska kunna kräva att få stöd och anpassningar i skolan samt att elever ska få upprättelse för diskriminering som de har utsatts för.  Ytterligare ett mål är att nå ut med kunskapen att det är diskriminering när skolan inte följer skollagens krav om anpassningar.

Alla elever med funktionsnedsättningar har rätt att få sina stödbehov tillgodosedda i skolan, oavsett bostadsort, etnisk tillhörighet och föräldrars förkunskaper. Projektets målsättning är att minska ojämlikheten som råder gällande tillgång till information och rättigheter, säger Anjali Haryana, projektledare på Malmö mot Diskriminering.

Projektet började den 1 juli och ska pågå fram till den 30 juni 2025. Projektet riktar sig till barn och unga 6-25 år med funktionsnedsättningar som utsatts för bristande tillgänglighet i grundskolan och gymnasium. Följ oss när vi tillsammans med elever och föräldranätverk skapar en självhjälphemsida som ska ge elever rätt på riktigt! Uppdateringar om projektet görs på Malmö mot Diskriminerings instagram och i nyhetsbrevet. 


Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till enskilda som blivit utsatta för diskriminering. På uppdrag av organisationer och företag processleder vi personalgrupper i aktivt åtgärdsarbete för att förebygga diskriminering. I samverkan med arbetsplatser, skolor, universitet och myndigheter tar vi fram kunskap och praxis i jämlikhetsarbetet. Vi är en frekvent anlitad utbildare i diskrimineringslagen.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte