2016-06-23 08:52Pressmeddelande

Bristande rättsskydd för barn och unga som diskrimineras

I ett nytt projekt med stöd från Arvsfonden ska Malmö mot Diskriminering (MmD), tillsammans med Rädda Barnen Region Syd, BRIS Region Syd och Petri mot Diskriminering från gymnasieskolan S:t Petri, arbeta emot barn och ungas utsatthet för diskriminering.
 
MmD har sett att barn och ungas utsatthet för diskriminering inte fångas upp i tillräcklig grad. Vid trakasserier som sker i skolan där det finns en koppling till diskriminering hänvisas barnen att anmäla till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Övriga trakasserier kan anmälas till Barn- och elevombudet (BEO). Medan BEO utreder alla ärenden utreder DO endast omkring 10 % av samtliga ärenden som anmäls till myndigheten.
 
Vi på MmD tycker att det är oerhört problematiskt överlag att barn som utsätts för diskriminering har en så liten möjlighet att få hjälp att kunna få upprättelse. Därför känns det extra bekymmersamt att barn som drabbas av diskriminering kan ha sämre möjligheter att få hjälp än barn som utsätts av andra anledningar. Vi vill lyfta de här frågorna och arbeta för att stärka barn och ungas rättigheter.” säger Disa Nordling, jurist på MmD.

 
Under tre år är projektet tänkt att pågå, med start nu i maj 2016. Redan i utformningen av projektet har barn och ungas åsikter och erfarenheter stått i centrum och kommer fortsätta att göra det under arbetets gång. Skolans värld är ett område som hamnar i fokus, men även socialtjänst och bostadsfrågor. En annan viktig del handlar om kunskapsspridning; många barn och unga berättar att de inte vet vad deras rättigheter är.
 
Hur ska ett barn våga stå på sig mot vuxenvärlden, om barnet inte vet vad det har för rättigheter ? Det är steg ett. Då det lätt blir luddigt när vi talar om mänskliga rättigheter och barnkonventionen, så gäller det att tillsammans med barn och unga – förmedla det på ett konkret sätt, och förklara – vad kan jag göra med detta, nu när jag vet vilka rättigheter alla barn borde ha.” säger Sara Duarte, som är projektledare.
 
Med projektet vill MmD få ett tydligare barnrättsperspektiv i sin ärendehantering inom sydöstra Skåne. Lika viktigt är att stötta och stärka barn och ungas röster när det gäller deras rättigheter och att driva opinion för frågan i samhället i stort. Vuxna som kommer i kontakt med barn och unga som riskerar att utsättas för diskriminering, är också viktiga att nå ut till i sammanhanget.
 
För information om projektets juridiska del, kontakta Disa Nordling och för projektet i sin helhet, kontakta Sara Duarte.

Disa Nordling
disa.nordling@malmomotdiskriminering.se

Sara Duarte,
0702 – 69 68 03
sara.duarte@malmomotdiskriminering.se


Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot diskriminering – MmD – är Skånes största antidiskrimineringsbyrå Vi finns till för dig som bor i Bromölla, Kristianstad, Hörby, Eslöv, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Ystad, Skurup, Trelleborg, Vellinge, Svedala och Malmö. Vi ger dig gratis råd och stöd om du blivit utsatt för diskriminering.