2021-05-19 10:03Pressmeddelande

Dom - Bristande anspassning vid examination var inte diskriminering

Lunds tingsrätt har idag meddelat i sin dom i mål nr. T 4019–19 att det enligt nuvarande lagstiftning inte utgjort diskriminering när Lunds universitetet nekade juridikstudent Josefine Svahn Rolesen, som har en funktionsnedsättning, anpassning vid examination. Detta var första gången en sådan här fråga prövas i domstol.

  • Det här är ett helt unikt mål. Rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste garanteras på alla nivåer i samhället. Det är viktigt att de svenska universiteten säkerställer att studenter med funktionsnedsättning inte hindras att genomgå högre utbildning. Vi kommer nu att analysera domen och se vad vi kan och behöver göra för att få rättigheterna på plats, säger Johanna Ingemarsson som har varit ett av ombuden i målet.

Josefine Svahn läser på juristprogrammet på Lunds universitet. Hon har en cp-skada som innebär att hon behöver få de långa salstentorna på juristutbildningen uppdelade för att fysiskt kunna klara av att genomföra dessa. De anpassningar som universitet erbjöd Josefine var standardlösningar som inte tog hänsyn till hennes individuella behov och situation. Det system som universitetet tillämpar innebar dessutom att Josefine inte kan få ett besked på förhand om hur salstentorna skulle anpassas utan universitetet fattade beslut om det vid varje enskilt tillfälle. Ett system som varken är förutsägbart eller rättssäkert.

Detta är första gången som ett mål om tillgänglighet vid examination har prövats i allmän domstol. Frågorna som har prövats har inte bara betydelse för Josefine utan för väldigt många andra studenter.

  • Vi är besvikna. Inte minst eftersom vi vet att det här är frågor som berör många studenter runt om i Sverige. Frågan om tillgänglighet vid examination måste tas på större allvar inom högskoleområdet och vi är glada att Josefines kamp i det här ärendet har fört upp frågan på agendan, konstaterar Johanna Ingemarsson.

Josefine Svahn Rolesen betonar att utbildning är en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna och därigenom är helt avgörande för hur livet blir, inte minst om man har en funktionsnedsättning och inte kan ta vilket jobb som helst:

  • Alla har rätt till utbildning och universiteten måste inse att alla studenter med funktionsnedsättning har olika behov och anpassa utbildningen efter individen. Men i praktiken stänger universiteten ute studenter med funktionsnedsättning på grund av okunskap eller illvilja. Det är oacceptabelt, fastställer hon.

Malmö mot Diskriminering har nu tre veckor på sig att överklaga domen.

Kontakt och mer information

För mer information, kommentarer och intervjuer kontakta det jurist Johanna Ingemarsson eller jurist Karin Henrikz via Malmö mot diskriminering, telefon: 040 636 51 40,

Du kan även nå juristerna via sms:
Johanna Ingemarsson: 0702 971118
Karin Henrikz: 0702 304402

eller via e-post:
johanna.ingemarsson@malmomotdiskriminering.se
karin.henrikz@malmomotdiskriminering.se

Tidigare pressinformation
Rätten till anpassningar vid examination ska prövas – Malmö mot Diskriminering (malmomotdiskriminering.se)Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som försvarar varje människas rätt att inte bli diskriminerad. Vi gör lagen känd och tillgänglig för de som bär ansvar och för de som bär rättigheter. Vi finns till för dig som blivit utsatt för diskriminering genom att ge kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd. Vår kunskapsproduktion är en resurs för organisationer, företag och myndigheter i deras jämlikhetsarbete. Malmö mot Diskriminering har kontor i Malmö och finns till för 18 kommuner i södra, mellersta och nordöstra Skåne. Vi är en fristående, ideell förening. Vi är inte en kommunal eller statlig organisation.


Kontaktpersoner

Johanna Ingemarsson
Jurist
Johanna Ingemarsson
Karin Henrikz
Jurist
Karin Henrikz