2023-12-11 12:47Pressmeddelande

Fackets svek: avtal hindrar upprättelse när transportföretag bröt mot föräldraledighetslagen

Amro Amer sitter i en gul fåtölj på Malmö mot Diskriminerings kontorAmro Amer

Idag meddelade Malmö tingsrätt dom i mål nr FT 13041-22 rörande en pappa som blev uppsagd på grund av att han behövde vabba. Malmö mot Diskriminering är ombud för pappan, som heter Amro Amer, gentemot hans tidigare arbetsgivare.

 

Amro Amer jobbade som chaufför och behövde vabba på grund av att hans son skadats i en fallolycka. I ett sms meddelade han sin chef om behovet och chefen svarade då med vändande sms:  ”Ok. Jag säger upp dig från och med idag. Enligt lag så har du en månad på dig och jobba”. 

 

 

 

 

Malmö tingsrätt konstaterar idag att chefens meddelande utgjorde en uppenbar överträdelse av föräldraledighetslagen och skriver också i domskälen att arbetsgivarens syn på rätten till föräldraledighet är fullständigt oacceptabel. Enligt föräldraledighetslagen skulle Amro Amer ha rätt till skadestånd för det som arbetsgivaren utsatte honom för men det kommer han inte att få eftersom hans fackförbund förhandlade fram ett avtal som förhindrar det.

 

 

Fackförbundet förhindrade upprättelse

Av Malmö tingsrätts dom framgår det tydligt att det är det avtal som Amro Amers fackförbund rekommenderade honom att skriva under som förhindrar att han inte kan få ersättning för det som han utsattes för. Trots att han var medlem i facket så förlorade alltså Amro Amer både sitt arbete och sin rätt till skadestånd.

 

”Jag har gått ur facket. Jag önskar att de inte hade gjort något alls. Nu tog de ställning för företaget och inte för mig. Då finns det ingen mening för mig med att vara medlem.” säger Amro Amer.

 

Amro Amer är inte den enda som har vänt sig till Malmö mot Diskriminering efter att inte ha fått hjälp från sitt fackförbund.

”Vi ser omfattande problem där fackförbunden antingen är okunniga eller ointresserade av att ta upp striden för sina medlemmar när de utsätts för diskriminering eller missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Det innebär ett svek mot de enskilda medlemmarna men det innebär också att fackförbunden förhindrar att lagstiftningen får genomslag.” säger Johanna Ingemarsson som är ombud i målet.

 

 

Sveket mot de mest utsatta

Transportbranschen är en bransch som både är mansdominerad och där många av de som sysselsätts är nya i Sverige.

”Jag frågade min chef en gång varför det inte är några svenskar anställda. Han sa att svenskar vill ha allt, vabba och vara sjuka och ha rast och vi har inte tid med den skiten.”  säger Amro Amer.
”Att båda föräldrarna ska kunna vara hemma med barnen när de är sjuka är en grundläggande förutsättning för ett jämställt föräldraskap och arbetsgivare som förhindrar det ska ställas till ansvar. Att Amros fackförbund svek honom i det här ärendet är allvarligt och visar på hur långt vi har att gå i Sverige för att skapa en arbetsmarknad som fungerar för alla.” säger Karin Henrikz som är ombud i målet.

 

Amro Amer och Malmö mot Diskriminering kommer att överklaga målet och kommer även att överväga skadeståndstalan gentemot Amro Amers fackförbund.

 

 

Läs domen i sin helhet.

 

 

FAKTA

Av 16 § Föräldraledighetslagen (1995:584) följer att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet. En arbetsgivare som bryter mot föräldraledighetslagen ska enligt 22 § betala skadestånd för den förlust som har uppkommit och den kränkning som har inträffat.

 

FORSKNING

Under våren 2024 publicerar Ali Ahmed och Mimmi Gustafsson, Linköpings universitet,

en forskningsstudie som rör missgynnande kopplat till föräldraledighet. Titeln är “Hide and Seek: The Game of Parental Leave in Job Applications”.

 Om Malmö mot Diskriminering

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda, kostnadsfritt. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål. Vi stödjer organisationer i att stå upp för allas lika värdighet och vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor.


Kontaktpersoner

Johanna Ingemarsson
Jurist
Johanna Ingemarsson
Karin Henrikz
Jurist
Karin Henrikz