2015-02-02 09:58Pressmeddelande

Förlikning mellan Malmö mot Diskriminering och Folkuniversitetet

MmD stämde 2014 Folkuniversitetet efter att MmD gjort bedömningen att Folkuniversitet diskriminerat en av sina anställda i samband med tillsättandet av en samordnare. För att lösa tvisten på ett för båda parter bra sätt har parterna nu valt att ingå en förlikning som innebär att Folkuniversitet utger 48 000 kronor till MmD:s klient.Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till enskilda som blivit utsatta för diskriminering. På uppdrag av organisationer och företag processleder vi personalgrupper i aktivt åtgärdsarbete för att förebygga diskriminering. I samverkan med arbetsplatser, skolor, universitet och myndigheter tar vi fram kunskap och praxis i jämlikhetsarbetet. Vi är en frekvent anlitad utbildare i diskrimineringslagen.