2020-09-30 09:05Pressmeddelande

Förlikning: MmD och Praktiska Sverige AB har träffat en förlikning

En elev sitter i förgrunden i ett klassrum, kameran är ur fokus på eleven. Framför sitter elever vid sina bänkar och skrattar. En lärare står långt fram. Fotocred: Berit Roald/Scanpix/TTFotocred: Berit Roald/Scanpix/TT

Malmö mot Diskriminering stämde i februari 2020 Praktiska Sverige AB för överträdelse av diskrimineringslagens bestämmelser om utrednings- och åtgärdsskyldighet vid trakasserier. Stämningen gjordes efter att en tidigare elev på Praktiska Sverige AB:s gymnasieskola i Kristianstad anmält att han utsatts för trakasserier kopplade till hans etnicitet och sexuella läggning. Malmö mot Diskriminering har i sin utredning konstaterat att den aktuella skolan och huvudmannen inte följt de krav som följer av 2 kap. 7 § diskrimineringslagen att skyndsamt utreda och vidta åtgärder när kännedom om att en elev upplever sig vara utsatt för trakasserier har uppstått. I målet har därför yrkats att Praktiska Sverige AB ska utge diskrimineringsersättning till eleven.

En förlikning har nu träffats i målet och eleven har därmed fått upprättelse.

Vi ser ofta att skolor missar att ta det ansvar som följer av diskrimineringslagen kring utrednings- och åtgärdsskyldighet och att det saknas tydliga rutiner att i tid fånga upp vad som sker mellan eleverna. I lagstiftningen finns ett skyndsamhetskrav och det finns där av en anledning. Det är viktigt att skolans personal i ett tidigt skede fångar upp utsatthet och konflikter som uppstår och att den som känner sig utsatt får bekräftat att det aldrig är accepterat att behöva utstå kränkningar i skolmiljön. I det här fallet har underlåtenheten från skolan och huvudmannen lett till att en elev inte ens kunnat fullfölja sina studier och så långt ska det aldrig behöva gå.

Säger, Johanna Ingemarsson, jurist på Malmö mot Diskriminering. Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som försvarar varje människas rätt att inte bli diskriminerad. Vi gör lagen känd och tillgänglig för de som bär ansvar och för de som bär rättigheter. Vi finns till för dig som blivit utsatt för diskriminering genom att ge kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd. Vår kunskapsproduktion är en resurs för organisationer, företag och myndigheter i deras jämlikhetsarbete. Malmö mot Diskriminering har kontor i Malmö och finns till för 18 kommuner i södra, mellersta och nordöstra Skåne. Vi är en fristående, ideell förening. Vi är inte en kommunal eller statlig organisation.


Kontaktpersoner

Johanna Ingemarsson
Jurist
Johanna Ingemarsson