2019-05-24 06:37Pressmeddelande

Ge barn tillgång till skydd mot diskriminering, Åsa Lindhagen!

Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.
Foto: Kristian Pohl/RegeringskanslietÅsa Lindhagen, Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I samband med att jämställdhetsminister Åsa Lindhagen idag besöker Malmö mot Diskriminering uppmanar organisationen regeringen till flera förändringar i arbetet för alla barns lika rättigheter och möjligheter. I ett brev som överlämnas till ministern sammanfattar Malmö mot Diskriminering slutsatserna av tre års arbete i projektet DiBU; Diskriminering mot Barn och Unga. Under projektet har över 110 anmälningar handlagts. Genom detta arbete har Malmö mot Diskriminering sett att bristande tillgång till, och luckor i diskrimineringslagens skydd är återkommande problem.

I brevet uppmanar Malmö mot Diskriminering regeringen att förtydliga och förändra Diskrimineringsombudsmannens, DO:s uppdrag som tillsyns­myndighet.

Barn och unga kan inte förväntas tillvarata sina rättigheter på egen hand. Det måste finnas en faktisk möjlighet för barn som blivit diskriminerade att få upprättelse och att få sin sak prövad i domstol, säger Hillevi Brandt, jurist i projektet.

Malmö mot Diskriminering uppmanar också regeringen att undersöka multiutsatthet som hinder för enskilda att tillvarata sina rättigheter när de utsätts för diskriminering.

Att vara barn kan vara en utsatthet i sig. Vi har sett att anmälarnas ålder ofta blir en faktor som påverkar huruvida deras upplevelser tas på allvar när de påtalar diskriminering. Etnisk tillhörighet likaså. Detta kan försvåra för ett barn eller en vårdnads­havare att utkräva barnets rätt, säger Hillevi Brandt.

Ytterligare ett problemområde som identifieras är luckor i diskrimineringslagens skydd avseende föreningslivet. Malmö mot Diskriminering uppmanar regeringen att utvidga diskrimineringslagen så att den omfattar de områden av föreningslivet som är av särskild vikt för barn och unga.

Brevet kommer också att skickat till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind.


Projektet DiBU (Diskriminering mot Barn och Unga) är ett treårigt projekt som drivs av Malmö mot Diskriminering med stöd från Allmänna Arvsfonden. Projektet avslutas den 31 maj 2019.Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot diskriminering - MmD - är Sveriges största antidiskrimineringsbyrå. Vi är en fristående ideell förening med kontor i Malmö. Vårt upptagningsområde omfattar 18 kommuner i Skåne, från Kävlinge i väst till Kristianstad i öst och Trelleborg i syd. Malmö mot Diskriminering arbetar för att motverka och förebygga diskriminering genom kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering, samt genom utbildning, opinions­bildning, informationsspridning, samverkan, processledning och metodutveckling.