2022-05-03 10:15Pressmeddelande

Hovrätten dömer SEB för diskriminering av transpersoner

Malmö HovrättenMalmö Hovrätten

I juni 2019 nekades en transkvinna att genomföra en överföring via SEB:s telefonbank på grund av att SEB:s medarbetare bedömde att hennes röst ”lät lite för manlig” och att de därför inte kunde vara säkra på hennes identitet. Detta trots att kvinnan legitimerat sig med bank-id.

 

Hovrätten har nu konstaterat att det förfaringssätt som SEB använder diskriminerar personer som har ändrat könstillhörighet. Detta är första gången som ett mål som rör skyddet mot diskriminering för transpersoner når framgång i hovrätt.

 

Malmö mot Diskriminerings jurist Johanna Ingemarsson säger:

Vi har under flera år fått in anmälningar som rör utsattheten för transpersoner i situationer där bedömningar görs utifrån röstläge. Att ständigt ifrågasättas på det viset i sin vardag är oerhört påfrestande och vi hoppas att den här domen kan leda till förändring för gruppen och att hela samhället skapar plats och öppnar upp för personer som inte följer könsnormerna.

Malmö mot Diskriminerings jurist Karin Henrikz säger:

Skyddet mot diskriminering för transpersoner tillkom i diskrimineringslagen 2009. Vi ser fortfarande att det finns stora utmaningar för att skyddet mot diskriminering för denna grupp ska få genomslag. Nu hoppas vi att det här kan bli startskottet på en förändring.

Klienten, som har sekretessbelagda personuppgifter, är glad över att få upprättelse och meddelar:

Min avsikt och förhoppning är att detta kan bidra till en förändring och förståelse. Detta trots att detta endast är toppen på isberget av tillfällen man som transperson diskrimineras, könas och misstros på grund av sin röst i olika sammanhang såväl på jobb som på fritiden, för en del på daglig basis. En psykisk påfrestning många inte kan föreställa sig.

Tingsrättens dom innebär att SEB döms att betala 10 000 kr i diskrimineringsersättning till kvinnan.

 

 

 

Fakta om målet

Malmö mot Diskriminering stämde SEB i januari 2020 för indirekt diskriminering. Detta målet är det första som har prövat om det utgör diskriminering att neka en person att ta del av tjänster på grund av att personens röst inte överensstämmer med det kön som namn och personnummer indikerar.

 

Hovrätten konstaterar i sin dom att det förfaringssätt som SEB tillämpar där en bedömning görs av bankkundens röstläge i samband med identifiering innebär en hög risk för att personer som har ändrat könstillhörighet missgynnas. Vidare konstaterar hovrätten att SEB inte har fört någon bevisning som har kunnat visa på att förfaringssättet varit nödvändigt och att banken t.ex. hade kunnat använda sig av kontrollfrågor eller andra medel för att säkerställa identiteten hos kunden.Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en antidiskrimineringsbyrå som försvarar varje människas rätt att inte bli diskriminerad. Vi gör lagen känd och tillgänglig för de som bär ansvar och för de som bär rättigheter. Vi finns till för dig som blivit utsatt för diskriminering genom att ge kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd. Vår kunskapsproduktion är en resurs för organisationer, företag och myndigheter i deras jämlikhetsarbete. Malmö mot Diskriminering har kontor i Malmö och finns till för 18 kommuner i södra, mellersta och nordöstra Skåne. Vi är en fristående, ideell förening. Vi är inte en kommunal eller statlig organisation.


Kontaktpersoner

Johanna Ingemarsson
Jurist
Johanna Ingemarsson
Karin Henrikz
Jurist
Karin Henrikz