2023-09-14 08:48Pressmeddelande

Johanna Ingemarsson tar plats i DO:s råd

Johanna Ingemarsson tar plats i DO:s rådJohanna Ingemarsson tar plats i DO:s råd

Johanna Ingemarsson är jurist på Malmö mot Diskriminering med särskild expertis inom etnisk profilering och diskriminering inom rättsväsende och utbildningsverksamheter.  Johanna Ingemarsson tar nu plats i Diskrimineringsombudsmannens rådgivande organ.

DO:s råd tillför sakkunskap och bredd i diskrimineringsfrågor till myndigheten och sammanträder minst två gånger per år. Läs mer


Om Malmö mot Diskriminering

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda, kostnadsfritt. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål. Vi stödjer organisationer i att stå upp för allas lika värdighet och vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte