2018-07-24 04:00Pressmeddelande

Malmö mot Diskriminering har bistått en elev att träffa en förlikning med Malmö stad i ärende om diskriminering i form av trakasserier och sexuella trakasserier på Johannesskolan i Malmö

En elev har anmält till Malmö mot Diskriminering att hon har utsatts för diskriminering i form av trakasserier och sexuella trakasserier när hon var elev på Johannesskolan i Malmö. Vid trakasserier och sexuella trakasserier har huvudmannen för skolan, Malmö stad, ett ansvar att utreda och åtgärda situationen. Malmö stad fick kännedom om att eleven ansåg sig blivit utsatt för trakasserier och sexuella trakasserier av andra elever i februari 2016, trots det hölls utredningssamtal med de elever som ska ha utfört kränkningarna först i maj 2017.

I ett tillsynsbeslut från Diskrimineringsombudsmannen, DO, konstaterades att Malmö stad inte följt bestämmelserna i 2 kap 7 § diskrimineringslagen om utrednings- och åtgärdsskyldigheten som åligger huvudmannen. Kritiken från DO har dels bestått i att utredningen av trakasserierna inte skett tillräckligt skyndsamt, dels i att Malmö stad inte har identifierat att ett hot om våldtäkt som eleven blivit utsatt för av en annan elev är sexuella trakasserier.

Malmö stad medger att staden brustit i sin utredningsskyldighet och kommer att betala en diskrimineringsersättning till eleven för det inträffade på 20 000 kronor.

”Det känns bra att eleven får upprättelse för att skolan inte gjorde det den skulle. Skolan är en stor del av ett barns liv och det här markerar hur viktigt det är att vuxna tar sitt ansvar i dessa frågor.” säger Malmö mot Diskriminerings jurist Disa Nordling

 

Malmö mot Diskriminering (MmD)

 

MmD är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för alla människors lika värdighet och rätt och med att förebygga och motverka diskriminering. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som bildades hösten 2010. MmD arbetar med kostnadsfri juridisk hjälp och stöd i diskrimineringsfrågor och med antidiskriminerande opinionsarbete. MmD har sitt uppdrag i förordning (2002:989) tillskillnad från Diskrimineringsombudsmannen (DO), som har sitt uppdrag i lag (2008:568).

 

 

Kontaktperson

Disa Nordling

Nås den 24-25 juli, har därefter semester.

Tfn: 0767-724800

disa.nordling@malmomotdiskriminering.seOm Malmö mot Diskriminering

Malmö mot diskriminering – MmD – är Skånes största antidiskrimineringsbyrå Vi finns till för dig som bor i Bromölla, Kristianstad, Hörby, Eslöv, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Ystad, Skurup, Trelleborg, Vellinge, Svedala och Malmö. Vi ger dig gratis råd och stöd om du blivit utsatt för diskriminering.


Kontaktpersoner

Disa Nordling
Jurist
Disa Nordling