2019-04-01 06:57Pressmeddelande

Malmö mot Diskriminering och Veberöds AIF ingår förlikning

Antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering (MmD) stämde i oktober 2018 fotbollsföreningen Veberöds AIF för diskriminering. Detta efter att Veberöds AIF våren 2018 nekat Julle att få spela i klubbens pojklag på grund av att han har en flickas personnummer. 

 

MmD, Veberöds AIF och Julles vårdnadshavare har nu träffat en förlikning där Veberöds AIF ber Julle om ursäkt och medger att föreningen utsatt Julle för diskriminering. Veberöds AIF ska betala 20 000 kr till Julle i diskrimineringsersättning och har även åtagit sig att via Sisu Idrottsutbildarna erbjuda styrelse, tränare och ledare utbildning i likabehandling och inkluderande idrott. Veberöds AIF välkomnar Julle tillbaka till klubbens pojklag. Julle och Julles vårdnadshavare accepterar ursäkten.

 

 

Jullesäger: 

 

”Jag hoppas att jag har varit en förebild för andra så att de också vågar vara sig själva.”

 

Julles vårdnadshavare säger: 

 

”Vi är glada att VAIF välkomnar barn med könsöverskridande identitet att spela i klubben. Vi ser att många tagit lärdom av vår resa och ser positivt på att arbete för att alla ska inkluderas i idrottsrörelsen fortsätter.”

 

Jurist Johanna Ingemarsson på Malmö mot Diskriminering säger: 

 

” Vi vet att Julle inte är ensam om att, som ung transperson, utsättas för diskriminering. Vår förhoppning är att detta ärende och förlikningen kan leda till att fler engagerar sig i, och uppmärksammar, den exkludering och diskriminering som unga transpersoner utsätts för i Sverige idag. 

 

MmD kommer nu att fortsätta arbeta för att transpersoners villkor förbättras såväl inom idrottsvärlden som inom andra samhällsområden så som skola, vård och arbetsliv. Vi ser ett stort behov av kunskapshöjande insatser men även att lagstiftningen kring de här frågorna måste bli tydligare. Fler barn och unga ska inte behöva utsättas för det som Julle varit med om.”

 

 

Jesper EureniusVeberöds AIF, säger: 

 

”VAIF har sedan 2016 lyssnat till vårdnadshavarnas olika åsikter om Julles könsidentitet vilket då var en komplex fråga för en förening med ideella ledare och undermålig support och stöd från de förbund som finns för just dessa kompetenskrävande frågor. Med stöd av förbunden blev frågan av juridisk karaktär vilket ledde till att vi hänvisade Julle till den traditionella uppdelningen i pojk och flickfotboll. Dvs Julle har alltid varit välkommen i klubben. Det är många föreningars uppfattning att denna uppdelning leder till att ”så många som möjligt-spelar fotboll så länge som möjligt.

 

Nu vet vi bättre, en sådan policy har också en exkluderande effekt som vi inte längre driver vår förening efter. Med uppdaterade policys, värdegrunder och utbildningsplaner för vår engagerade styrelse, ledare och tränare ser vi framtiden an. VAIF blev pilotfallet och vi hoppas att detta får genomslag framöver så att vi uppnår att Fotboll är en inkluderad idrott där alla är välkomna.

 

Vi tackar Sisu för delaktighet och engagemang för VAIF och dessa frågor. Vi tackar även våra sponsorer för fortsatt support för klubben som 2019 fyller 90 år.”

 

 

--------------------------------------

 

Julle och Julles vårdnadshavare hänvisar i första hand till Malmö mot Diskriminering för vidare information 

 

Kontakt Malmö mot Diskriminering: 

 

Johanna Ingemarsson 

Tel: 0702-971118

e-post: johanna.ingemarsson@malmomotdiskriminering.se

 

 

Kontakt Veberöds AIF: 

 

Jesper Eurenius

Tel: 0736-992104

 

 

 


Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot diskriminering – MmD – är Skånes största antidiskrimineringsbyrå Vi finns till för dig som bor i Bromölla, Kristianstad, Hörby, Eslöv, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Ystad, Skurup, Trelleborg, Vellinge, Svedala och Malmö. Vi ger dig gratis råd och stöd om du blivit utsatt för diskriminering.


Kontaktpersoner

Johanna Ingemarsson
Jurist
Johanna Ingemarsson