2019-08-19 04:30Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE: 2019-08-19

Malmö mot Diskriminering stämmer Lunds universitet för diskriminering

 

Malmö mot Diskriminering (MmD) lämnar idag in ansökan om stämning mot Lunds universitet efter att universitetet utsatt en student på juristutbildningen för bristande tillgänglighet. 

 

En student som har en funktionsnedsättning har rätt att få anpassningar som gör att studenten kan genomföra sina studier under jämförbara förhållanden som andra studenter.

 

I januari 2018 nekade Lunds universitet den student som MmD nu företräder att få anpassning i form av uppdelad tentamen. Studenten, som har en funktionsnedsättning som gör att hon har värk och spänningstillstånd i kroppen och som på grund av detta förbränner tre-fyra gånger så mycket energi, tvingades genomföra en tentamen under nio timmar. Att göra en tentamen under så lång tid och vid ett och samma tillfälle ledde till att studenten skadades både fysiskt och psykiskt. 

 

Trots att universitet fick information både före och efter tentamenstillfället om vilka risker detta innebär för studentens hälsa så har Lunds universitet nekat studenten att få ett beslut om att hon fortsättningsvis ska ha rätt att få längre salstentamen uppdelade. 

 

”Vi har en förhoppning om att detta ärendet kan få såväl Lunds universitet som andra högre utbildningar att uppmärksamma frågan om tillgänglighet för studenter med funktionsnedsättningar. Många gånger är de anpassningar som erbjuds generella och inte anpassade utifrån de behov som den enskilda personen har och det saknas ofta organisation och struktur för att faktiskt möjliggöra för alla studenter att ta del av och genomföra högre utbildning. Detta är något som universiteten och högskolorna måste ta ett ansvar för, det ska inte behöva bli som i detta fallet där en student faktiskt har kommit till skada.” säger Johanna Ingemarsson, jurist Malmö mot Diskriminering. Om Malmö mot Diskriminering

MmD är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar för alla människors lika värdighet och rätt och med att förebygga och motverka diskriminering. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som bildades hösten 2010. MmD arbetar med kostnadsfri juridisk hjälp och stöd i diskrimineringsfrågor, utbildning och med antidiskriminerande opinionsarbete. MmD har sitt uppdrag i förordning (2002:989). Vårt upptagningsområde är Bromölla, Kristianstad, Hörby, Eslöv, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Ystad, Skurup, Trelleborg, Vellinge, Svedala och Malmö.


Kontaktpersoner

Johanna Ingemarsson
Jurist
Johanna Ingemarsson