2020-10-26 09:30Pressmeddelande

Rapportsläpp och webbinarie om bristande tillgänglighet

Omslag: rapporten Fråga barnet vad det behöver – nyckeln för att uppnå kvalitet i åtgärder och beslut som rör barn och unga med funktionsnedsättning.Omslag: rapporten Fråga barnet vad det behöver – nyckeln för att uppnå kvalitet i åtgärder och beslut som rör barn och unga med funktionsnedsättning.

 För att vi beslutsfattare ska kunna hävda att vi lever upp till kraven i Barnrättslagen krävs en attitydförändring där barnets bästa och inkludering är utgångspunkten i alla åtgärder och beslut som rör barn

 

-Therese Svensson jurist på MmD

Malmö mot Diskriminering släpper rapporten Fråga barnet vad det behövernyckeln för att uppnå kvalitet i åtgärder och beslut som rör barn och unga med funktionsnedsättning. Rapporten ger en nulägesbeskrivning av barn och ungas upplevelser av bristande tillgänglighet i samhället. Rapporten har tagits fram inom ramen för projektet Aktion som Metod, som finansieras av Allmänna Arvsfonden, med syfte att utveckla metoder och verktyg där barn som blivit utsatta för diskriminering ges utrymme att göra sina röster hörda.

I rapporten delar Malmö mot Diskriminering med sig av sin långa erfarenhet av att jobba mot diskriminering med barnrättsperspektivet i fokus. För att öka tillgängligheten och för att juridiken ska bli ett verkningsfullt verktyg krävs en attitydförändring och kunskapshöjande åtgärder kring barnkonventionen och funktionsrättskonventionen.

Rapporten kommer att presenteras och diskuteras i webbinariet Hur kan alla barns röster bli hörda i skolan den 6 november 2020. I webbinaret kommer belysas olika metoder och verktyg för att öka tillgängligheten för barn med funktionsnedsättning, främst med fokus på skolan. En förutsättning för att skapa en inkluderande utbildning är att alla barn får komma till tals och får det stöd de behöver. Därför behöver befintliga hinder undanröjas och det behöver finnas ett skydd mot diskriminering.

Webbinariet arrangeras av Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början i samverkan med Malmö mot diskriminering och projektet Aktion som Metod. Båda projekten drivs med stöd av Allmänna Arvsfonden. För mer information om webbinariet och anmälan:  https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/hur-kan-alla-barns-roster-bli-horda-i-skolan/

 

UPPDATERING: Här kan du ta del av webbinariet i sin helhet

 

 Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering försvarar varje människas rätt att inte bli diskriminerad. Vi ger juridisk rådgivning och stöd till enskilda, kostnadsfritt. Vi stödjer organisationer i att stå upp för allas lika värdighet. Vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor.


Kontaktpersoner

Anjali Haryana
Projektledare
Anjali Haryana