2016-04-29 08:54Pressmeddelande

Rasistiska fördomar försvårar för personer med utländska namn över hela Europa visar ny undersökning.

Etnicitet påverkar människors tillgång till arbetsmarknaden i hela Europa. En rad organisationer, däribland Malmö mot Diskriminering, har under våren 2016 utfört diskrimineringstester på arbetsmarknaden. Detta har skett genom att fiktiva personer sökt arbeten, dessa personer har haft samma meriter i form av arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå och språkkunskaper. Skillnaden har utgjorts av de sökandes namn samt utseende. I samtliga nio länder som deltog i studien visade det sig att personer med utländska namn och utseende kallades till färre intervjuer än personer som tillhörde respektive länders majoritetsbefolkning.

Studien som gjorts samtidigt i nio olika länder under våren av lokala organisationer har till syfte att gemensamt på en europeisk nivå lyfta frågan om hur fördomar och rasism skapar hinder på arbetsmarknaden för människor. Studien är också en reaktion på den ökande främlingsfientlighet och nationalism som samtliga inblandade organisationer känner av i sitt dagliga arbete.

Testerna är förhållandevis små men backas upp av andra större studier i många länder. I Sverige fick exempelvis Linneuniversitetet liknande resultat i sin betydligt större studie med 3000 fiktiva jobbansökningar. Studierna är också ett sätt att visa på hur lokala organisationer runt om i Europa kan arbeta för att lyfta och synliggöra diskriminering på arbetsmarknaden och på så sätt skapa debatt och förhoppningsvis förändring.

Studien i korthet

Länder där studien gjorts

  • Sverige
  • Danmark
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Slovenien
  • Kosovo
  • Serbien
  • Ukraina

Testerna i Sverige

Sektor: Service (reception/café)

Område: Skåne

Skillnad mellan sökande: Hudfärg och namn

Resultat: I 25 % av fallen blev sökanden tillhörande majoritetsgruppen kallad till intervju. I 16 % av fallen blev sökanden tillhörande minoritetsgruppen kallad till intervju.

För studien i sin helhet, information om de inblandade organisationerna och tips på sätt att arbeta för att motverka rasism, klicka här!Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot diskriminering – MmD – är Skånes största antidiskrimineringsbyrå Vi finns till för dig som bor i Bromölla, Kristianstad, Hörby, Eslöv, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Ystad, Skurup, Trelleborg, Vellinge, Svedala och Malmö. Vi ger dig gratis råd och stöd om du blivit utsatt för diskriminering.