2017-09-25 14:01Pressmeddelande

Securitas har medgett diskriminering av anställd

En anställd vid Securitas utsattes för nedsättande rasistiska kommentarer av personer i arbetsledande ställning i samband med ett möte. På grund av detta och en rad andra anmälningar om diskriminering på företaget inledde Diskrimineringsombudsmannen (DO) en tillsyn. DO konstaterade i sitt tillsynsbeslut att den anställde i samband med mötet utsatts för diskriminering i form av etniska trakasserier och gav även Securitas kritik för att företaget efter händelsen inte agerat tillräckligt snabbt för att utreda och åtgärda trakasserierna.

Med bakgrund i detta stämde Malmö mot Diskriminering (MmD) Securitas vid Malmö tingsrätt för de trakasserier som den anställde utsatts för och för Securitas underlåtenhet att agera. Vid förberedelsen av målet vid Malmö tingsrätt medgav Securitas MmD:s talan. Därmed biföll tingsrätten MmD:s talan och Securitas döms nu för diskriminering och ska betala 20 000 kr i diskrimineringsersättning till den anställde.

Trots att talan medgavs och trots kritiken från DO och att de chefer på Securitas som trakasserat den anställde har erkänt vad de sagt så säger Securitas VD Joachim Källsholm i en intervju i Aftonbladet (23/9) att det aldrig förekommit någon diskriminering på företaget.

”En så stor arbetsgivare som Securitas har långtgående krav på sig att arbeta förebyggande mot diskriminering och en förutsättning för att kunna göra det är att man agerar när diskriminering sker. Securitas riskerar annars att bryta mot såväl kraven i diskrimineringslagstiftningen som mot de diskrimineringsklausuler som finns i avtal som företaget har gentemot staten. Att Securitas helt öppet visar att företaget inte tar sitt ansvar eller är beredda att arbeta för en förändring visar på hur tandlös diskrimineringslagen och tillämpningen av denna kan vara i praktiken. Detta visar även på vikten av att DO och andra statliga myndigheter följer upp när diskriminering sker för att försäkra att lagstiftningen får genomslag i verkligheten.” – säger Johan Ekblad, verksamhetschef på Malmö mot Diskriminering.

Pressmeddelande – Securitas har medgett diskriminering av anställdOm Malmö mot Diskriminering

Malmö mot diskriminering – MmD – är Skånes största antidiskrimineringsbyrå. Vi finns till för dig som bor i Bromölla, Kristianstad, Hörby, Eslöv, Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp, Lund, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, Ystad, Skurup, Trelleborg, Vellinge, Svedala och Malmö. Vi ger dig gratis råd och stöd om du blivit utsatt för diskriminering.