2023-01-26 07:25Bloggpost

Best Practice på bostadsområdet

Emil Pull, lektor i samhällsplanering och forskningscirkelledare.Emil Pull, lektor i samhällsplanering och forskningscirkelledare.

Malmö mot Diskriminering har startat en forskningscirkel där bostadsbolag, akademi och föreningsliv möts i ett gemensamt syfte: att ta fram konkreta exempel på hur fastighetsägare kan arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering. Det långsiktiga målet? Att förebygga diskriminering på bostadsmarknaden och främja allas lika rättigheter och möjligheter till en trygg hemmiljö.

Forskningscirkeln drivs med stöd av MUCF och under hösten har deltagarna träffats fyra gånger och fler träffar ska det bli. Efter den senaste träffen på Mötesplats Otto i Ensamkommandes förbunds lokal passade vi på att prata lite med Emil Pull, som är lektor i samhällsplanering och forskningscirkelledare.

Varför valde du att delta i forskningscirkeln?

Av två anledningar. Dels är det ett unikt forum och rum för kunskapande inom en bransch som är ganska sluten. Intressant att delta när olika typer av aktörer får mötas med sina särpräglade perspektiv. Dels är bostadsdiskriminering ett vetenskapligt outforskat fält. Det gör mig som forskare väldigt nyfiken.

Kan du dela något som du fått med dig av forskningscirkeln hittills?

Det finns en bredd av kunskap och perspektiv som inte brukar framkomma i andra sammanhang, då samtalet brukar vara mer präglat av försvar och attack. Den kollektiva kunskapen är hög! 

Utöver Emil Pull och Malmö mot Diskriminering, är deltagarna i forskningscirkeln:

Hyresgästföreningen södra Skåne

Fastighetsägarna Syd

Ensamkommandes förbund

Romskt informations - och kunskapscenter

Rosengårds fastigheter

Lifra

Trianon

 

Seminarium i maj

I maj bjuder vi in till ett seminarium för att dela best practice som framkommit ur forskningscirkelns arbete. Håll utkik i våra sociala medier för mer information!

MUCF - myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Forskningscirkeln drivs med stöd av MUCF - myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

 


Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är den lilla juristbyrån med den stora visionen om ett samhälle fritt från diskriminering. Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning och driver rättsprocesser. Vi erbjuder organisationsutveckling för inkluderande arbetsplatser. Vi utbildar även om diskrimineringslagens skyldigheter och rättigheter och opinionsbildar för att stärka tillgången till rättvisa.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte