2023-08-17 14:22Bloggpost

Insamling av kritik mot skolor

Bild med elev som räcker upp handen
Text på bilden "Upprättelse för diskriminerade elever. Skolor i Malmö stad, skolor i Stockholms stad och skolor som ägs av AcadeMedia AB.

 

Vi letar just nu efter elever och föräldrar som är intresserade av att få hjälp med att få upprättelse efter att ha fått ett beslut med kritik mot en skola, men där skolan inte tagit ansvar för den kränkning som barnet utsatts för. Vår målsättning är att ge dessa barn upprättelse på olika sätt. Det kan till exempel vara genom att vi får skolan att betala ut ersättning, eller genom att skolan ger en ursäkt.

För att kunna delta i insamlingen krävs det att en myndighet har riktat kritik mot en skola. Kritiken kan till exempel handla om att skolan inte utrett en elevs behov av stöd, eller att de tagit för lång tid på sig att ta fram ett åtgärdsprogram. Observera att syftet inte är att förändra en pågående situation, utan att ge upprättelse för redan inträffade händelser. Till exempel genom att skolan betalar ut ersättning, eller att skolan ger en ursäkt.

När vi har samlat in tillräckligt många ärenden kommer vi att göra ett urval som vi därefter går vidare med. Alla ärenden vi får in kommer utgöra ett viktigt underlag för vårt projekt och underlätta vårt arbete för barns rättigheter i skolan. Det finns ingen garanti för att vi kommer att gå vidare med just ditt ärende, och det finns heller ingen garanti för att vi kommer att kunna erbjuda upprättelse i de ärenden vi går vidare med.

 

Kan du delta?

  1. Ett barn/elev med en funktionsnedsättning har inte fått sina rättigheter i skolan tillgodosedda och det finns en koppling till funktionsnedsättningen.
  2. Barnet/ eleven är max 18 år.
  3. En skola har fått kritik från Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen eller Skolväsendets överklagandenämnd.
  4. Kritiken rör en kommunal skola i Malmö stad, Stockholms stad eller en skola som tillhör AcadeMedia AB* (förteckning över skolor nedan).
  5. Beslutet är från år 2015 eller senare.

 

För att delta i projektet skickar ni in underlaget senast den 1 oktober 2023 till: aktion@malmomodiskriminering.se

Hör gärna av dig om du har frågor eller vill veta mer.

 

*Skolor som tillhör AcadeMedia AB:

 

Innovitaskolan 

Montessori Mondial

Noblaskolan 

Pops Academy

Snitz grundskola

Vittra

Cybergymnasiet

Designgymnasiet

Didaktus

Donnergymnasiet

Drottning Blankas Gymnasieskola

Hagströmska Gymnasiet

Internationella Hotell- och Restaurangskolan

Klara Teoretiska Gymnasiet

LBS Kreativa Gymnasiet

NTI Gymnasiet

Praktiska Gymnasiet

Procivitas Gymnasium

Rytmus Musikgymnasium 

Sjölins Gymnasium 

Snitz Gymnasieskola 

 

 


Om Malmö mot Diskriminering

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda, kostnadsfritt. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål. Vi stödjer organisationer i att stå upp för allas lika värdighet och vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor.


Kontaktpersoner

Karin Henrikz
Jurist
Karin Henrikz