2023-05-04 13:36Nyheter

Seminarium för en inkluderande hyresmarknad 26 maj

Deltagare i en utbildning lyssnar på Melinda Sjunnesson, jurist och processledare på Malmö mot Diskriminering som står framför en presentation där det står "Platsen och ansvaret".

I en unik samverkan har Malmö mot Diskriminering sammanfört fastighetsägare, civilsamhälle och Malmö stad för att utforska hur fastighetsägare kan förebygga diskriminering och verka för en inkluderande bostadsmarknad. Nu vill vi dela med oss av våra erfarenheter och inspirera till ett fortsatt tvärsektoriellt arbete för en jämlik hyresmarknad.

Under nästan ett år har deltagarna i en forskningscirkel undersökt praktiska arbetssätt, som granskning av uthyrningspolicy och utbildning av anställda, för att minska risken för diskriminering i sina bolag. Forskningscirkeln har skapat kunskap om när diskriminering kan ske på hyresmarknaden och hur man kan jobba förebyggande. Vid detta seminarium kommer vi att dela med oss av praktiska exempel, framgångsfaktorer och motgångar som kan uppstå i arbetet. 

Vi vänder oss till dig som är fastighetsägare, del av civilsamhället eller beslutsfattare, säger Melinda Sjunnesson, en av Malmö mot Diskriminerings processledare som arbetar i projektet.

City-Yellow-BG.png

26 maj, kl 9 - 11.15
REHAB Kultur, Spånehusvägen 83, Malmö

 
Frukost från kl. 8.30
 
 
På agendan

Kl. 9.00 – 10.00
Introduktion och bakgrund

Var finns risker för diskriminering på hyresmarknaden?  
Deltagare: Mira Björkegren (Ensamkommandes förbund), Diana Bogelund (Romskt informations och kunskapscenter), moderator: Jerk Elmén (Malmö mot Diskriminering).

Forskningsperspektivet: Arbetsmetoden i forskningscirkeln
Emil Pull, (Universitetet i Agder).
 
Piloter för att jobba för en inkluderande hyresmarknad
Deltagare: Anna Wiking (Fastighetsägarna Syd), Veronica Nilsson (Lifra), Jens Ringö (Rosengård Fastigheter), Mira Björkegren, Diana Bogelund, moderator: Melinda Sjunnesson (Malmö mot Diskriminering).

- Paus 10 minuter -

Kl. 10.15 – 11.15
Inledning av timme två
 
Röstbärares perspektiv på forskningscirkelns arbete
Deltagare: Mira Björkegren, Diana Bogelund, Jenny Malmsten (Hyresgästföreningen), moderator: Emil Pull.
 
Hur kan vi jobba långsiktigt för en inkluderande hyresmarknad?
Deltagare: Jens Ringö, Veronica Nilsson, Anna Wiking, moderator: Jerk Elmén.
 
Avslutande ord från forskningscirkelns deltagare
Deltagare: Jenny Malmsten, Diana Bogelund, Mira Björkegren, Anna Wiking, Veronica Nilsson, Jens Ringö, Karin Appehl.
 
Avslutning 

Logotyperna för forskningscirkelns deltagare (Lifra, Fastighetsägarna, Trianon, Rosengård fastigheter, Ensamkommandes förbund, Malmö stad, Hyresgästföreningen och Malmö mot Diskriminering) samt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, som projektet får finansiellt stöd från.

Projektet får stöd av MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.Om Malmö mot Diskriminering

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda, kostnadsfritt. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål. Vi stödjer organisationer i att stå upp för allas lika värdighet och vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor.


Kontaktpersoner

Melinda Sjunnesson
Processledare och utbildningsansvarig
Melinda Sjunnesson