2023-03-14 06:15Pressmeddelande

DO Lars Arrhenius besöker Malmö mot Diskriminering

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman, tittar rakt in i kameran och håller handen på hakan.Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman.

Malmö mot Diskriminering välkomnar idag diskrimineringsombudsmannen, DO, Lars Arrhenius till oss. Vid mötet deltar även Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne.

”Vi lever i en tid där inte alla människor ges lika rättigheter och möjligheter. Därför är det viktigare än någonsin att den verklighet som vi i lokalsamhället möter fångas upp och följs upp av ansvariga myndigheter. Att DO sätter sig ner och tar del av vårt arbete på Malmö mot Diskriminering gör oss alltså inte bara stolta och glada utan det betyder också att vi ser att vi tillsammans med myndigheten kan stärka och effektivisera arbetet mot diskriminering, säger Johanna Ingemarsson, tillförordnad verksamhetschef.

Mötet syftar till att ge DO en bild av vilka utmaningar som Malmö och Skåne står inför i arbetet mot diskriminering. Malmö mot Diskriminering kommer bland annat att berätta om vårt arbete med aktiva åtgärder med fokus på bostadsmarknaden.

Tillsammans kommer vi att tala om antidiskrimineringsbyråernas framtid samt vikten av en närmre samverkan mellan byråerna och myndigheten. DO kommer att berätta om sina planer för dialog och utbildning med civilsamhället samt återkommande rapportering om förekomst av diskriminering. Slutligen ska vi samtala om strategier för att stärka access to justice inom diskrimineringsområdet, det vill säga individens faktiska möjlighet att få sin sak prövad rättsligt.


Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering är en ideell organisation med lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras. Vi ger råd och stöd till enskilda, kostnadsfritt. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål. Vi stödjer organisationer i att stå upp för allas lika värdighet och vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor. Malmö mot Diskriminering är en av Sveriges 18 antidiskrimineringsbyråer.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte