2023-10-23 09:04Pressmeddelande

Riksdagsseminarium om tillgång till rättvisa vid diskriminering

Ett brunt öga i närbild, tittar rakt in i kameran

Staten – inte individen - ska bära ansvaret och kostnaden för att diskrimineringslagen får verkligt genomslag. Lyssna till riksdagsseminariet den 25 oktober där Malmö mot Diskriminering, Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne och Civil Rights Defenders lyfter frågan och uppmanar regeringen till handling.

Den som utsätts för diskriminering har få eller inga möjligheter att få sin sak prövad rättsligt. Som systemet är uppbyggt idag kan enskilda som anmält diskriminering riskera hundratusentals kronor i domstolskostnader.

"Att få sin sak prövad när ens mänskliga rättigheter har kränkts är en självklar princip i en rättsstat. Det ska gälla alla, oavsett om du är ung eller gammal och oavsett vilken diskrimineringsgrund saken gäller. Därför är det ett problem att en så liten andel av de anmälningar som görs faktiskt går till domstol.” säger Johanna Ingemarsson, jurist på Malmö mot Diskriminering.

Jannie Lehman, jurist och verksamhetsansvarig för Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, tillägger:

"Sverige ska vara ett föregångsland internationellt rörande mänskliga rättigheter. Det är hög tid att reformera rättssystemet på hemmaplan för att säkerställa individens tillgång till rättvisa vid diskriminering" 

Nadya Karakaya, jurist på Civil Rights Defenders avslutar:

"Den som utsätts för diskriminering riskerar hundratusentals kronor i domstolskostnader. Detta måste förändras. Idag är antidiskrimineringsbyråerna den enda fristående aktör som man kan vända sig till för att slippa omfattande kostnader. Vi driver fall i domstol när individer diskrimineras. Exempelvis driver vi just nu ett fall där en kvinna förbjöds bära slöja på sitt jobb. Att hon likt många andra får möjlighet till upprättelse måste vara en självklarhet i det svenska rättssystemet."

 

Seminariet anordnas i samverkan med Per-Arne Håkansson (S) och Rasmus Ling (MP). Tillsammans uppmanar antidiskrimineringsbyråerna regeringen att vidta ett antal åtgärder:

  • Driv på en lagändring som säkerställer att den som anmält diskriminering som regel inte ska behöva betala motpartens kostnader om den förlorar i domstol.

  • Inrätta en statlig fond motsvarande den kanadensiska dit individer kan vända sig för att söka pengar och få kränkningar av sina mänskliga rättigheter prövade i domstol.

  • Driv på en lagändring där förbudet mot diskriminering utvidgas till att omfatta fler myndigheter såsom polisen. Den som utsatts för etnisk- och rasprofilering idag har begränsade möjligheter till upprättelse på grund av att diskrimineringslagen idag inte förbjuder diskriminerande åtgärder av polisen.
  • Stärk finansieringen för de fristående antidiskrimineringsbyråerna, så att dessa kan agera rättsligt i en högre andel av sina ärenden.

 

Se filmen från riksdagsseminariet

Film från den 25 oktober 2023. Länk till filmen här.

 


Om Malmö mot Diskriminering

Vi ger kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål. Vi erbjuder organisationsutveckling för inkluderande arbetsplatser. Vi utbildar i diskrimineringslagen.  Vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor. Malmö mot Diskriminering är en ideell organisation och en av Sveriges arton antidiskrimineringsbyråer.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte