2024-05-28 10:31Pressmeddelande

Riksdagsseminarium om tillgång till rättvisa vid diskriminering

Porträttfoton på Johanna Ingemarsson, Jannie Lehman och Aida SamaniJohanna Ingemarsson (jurist Malmö mot Diskriminering), Jannie Lehman (jurist och verksamhetsansvarig Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne) och Aida Samani (senior jurist Civil Rights Defenders)

Att kunna få sin sak prövad när ens mänskliga rättigheter kränkts ska vara en självklarhet i en rättsstat. Men i Sverige har den som utsätts för diskriminering få eller inga möjligheter att få sin sak prövad. Onsdag den 29 maj beskriver Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, Malmö mot Diskriminering och Civil Rights Defenders läget som det är idag och uppmanar politiken till förändringar.

 

Tillgång till rättvisa vid diskriminering - vad vet vi?

Enskilda som anmält diskriminering kan riskera hundratusentals kronor i domstolskostnader. Diskrimineringsärenden är svårutredda och kräver så gott som alltid hjälp från professionella jurister. När Sveriges antidiskrimineringsbyråer och Diskriminerings­­ombudsmannen (DO) driver rättsprocesser bär verksamheterna den ekonomiska risken. Men DO och de fristående antidiskriminerings­byråerna för en ojämn kamp mot det stora antal ärenden som kommer in.

De ekonomiska och organisatoriska hindren är bekymmersamma och på vissa områden akuta. Antidiskrimineringsbyråer runt om landet ser till exempel en markant ökning av ärenden som berör bristande tillgänglighet i skolan.

En rättsordning som finns i många andra länder innebär att staten tar ett större ansvar ekonomiskt, så att individen inte behöver stå den ekonomiska risken.

 

Delta digitalt i vårt andra riksdagsseminarium om tiIllgång till rättvisa vid diskriminering onsdag 29 maj klockan 10:00-11:30.

Länk för anmälan: https://forms.office.com/e/tAaTsCrmLF

Rasmus Ling (riksdagsledamot Miljöpartiet) arrangerar seminariet i samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne, Malmö mot Diskriminering och Civil Rights Defenders.

 

 


Om Malmö mot Diskriminering

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda utan kostnad. Vi erbjuder organisationsutveckling för inkluderande arbetsplatser, vi utbildar i diskrimineringslagen och vi agerar mot diskriminering. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte