2023-02-28 07:00Bloggpost

Amie placerades felaktigt i särskola under hela sin skolgång

Närbild på händer som drar en linje på ett block med hjälp av en linjal.

Amie placerades som barn i anpassad grundskola (det som tidigare hette särskola). Först i vuxen ålder fick hon diagnosen läs- och skrivsvårigheter. Då hade Amie, som inte har någon intellektuell funktionsnedsättning, gått ett helt skolliv i en skolform som inte gett henne rätt utmaningar eller kunskapsgrund. Efter studenten möttes hon av en mur.  Eftersom hon hade fullföljt gymnasieskolan var dörrarna till Komvux stängda. Och högre studier var inte att tala om då den anpassade gymnasieskolan inte ger sådan behörighet.  Med hjälp av Dyslexiförbundet fick dock Amie en andra chans. Genom deras kontaktnät lyckades hon så småningom få en plats på en folkhögskola där hon nu läser in sin gymnasiebehörighet. 

Denna berättelse är en av många som vi på Malmö mot Diskriminering fått ta del av under den senaste månanden då vi åkt runt och talat med våra olika samverkansorganisationer i vårt projekt Rätt på riktigt. Vi har bland annat träffat Dyslexiförbundet, Riksförbundet FUB, Sveriges elevråd, Riksförbundet Attention och Wadajir Förening. Vi har även träffat elever och föräldrar som kämpar varje dag för att få rätt anpassningar och stöd i skolan.

Bristfälliga utredningar kärnan i problemet

Det är omöjligt att i efterhand säga exakt vad som ledde till att Amie blev sviken av skolsystemet. Men det går att konstatera att utredningen av hennes behov måste ha varit bristfällig. När skolor inte utreder elevers särskilda behov på ett ordentligt sätt och när de inte lyssnar på barnet så får det förödande konsekvenser. För att höra om fler berättelser som Amies, lyssna gärna på detta reportage i Kaliber från 2019 och läs historien om Izabelle

Hur många fler delar deras erfarenheter? Det får vi nog aldrig veta. Men för varje berättelse vi tar del av blir vi mer motiverade att verka för en skola som har tillräckliga resurser, kunskaper och rutiner för att möta elevernas individuella behov och bli en utvecklande miljö för alla.

Läs mer om projektet Rätt på riktigt 

 Om Malmö mot Diskriminering

Malmö mot Diskriminering försvarar varje människas rätt att inte bli diskriminerad. Vi ger juridisk rådgivning och stöd till enskilda, kostnadsfritt. Vi stödjer organisationer i att stå upp för allas lika värdighet. Vi agerar mot diskriminering i samverkan med civilsamhället, privat och offentlig sektor.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte