2024-02-01 08:14Bloggpost

"Han hade inga skoldagar och träffade knappt någon utanför familjen"

Elev sitter vid en datorskärm med hörlurarMax heter egentligen någonting annat.

Under nästan en hel vårtermin portades Max från sin skola. Från februari till juni 2022 fick han en timmas enskild distansundervisning om dagen. Han hade inga skoldagar, träffade knappt någon utanför familjen under ett halvår och blev väldigt isolerad.

Om det hade varit vi föräldrar som förvägrat vår son hans skolgång skulle socialtjänsten sannolikt ha omhändertagit honom med LVU. När det i stället är skolan som utsätter Max för samma allvarliga och olagliga åtgärd händer tyvärr ingenting alls.

Innan skolans ledning bestämde sig för att bli av med Max som elev hade han haft en väldigt positiv utveckling med bra stöd under två års tid. Han var en glad kille som gick hela skoldagar och nådde alla kunskapsmål. Skolans diskriminering och exkludering av honom har därefter haft en mycket negativ inverkan på hans självkänsla och självförtroende. Max har förlorat såväl kunskapsinhämtning som social utveckling och i hög grad tappat den lust och vilja att gå till skolan som tidigare funnits. Argumentet att det är skolplikt för alla barn faller platt när han själv fått vara med om att vissa barn inte är välkomna i skolan.

Det har varit smärtsamt att uppleva Max förtvivlan över att berövas sin skolgång och isoleras socialt. Det har även varit tufft och dränerande att helt ensamma behöva kämpa mot en börsnoterad skolkoncern för något så självklart som vår sons rätt till skolgång. Vi har själva fått ha all tillsyn, ordna med lunch och aktivt bryta hans isolering under ”skoldagar” samtidigt som vi försökt att inte missköta våra jobb alltför mycket. Detta har inneburit ett svårt livspussel med konstant stress under en längre tid. 

Max föräldrar

 

 

AKTION FÖR UPPRÄTTELSE

Malmö mot Diskriminering kräver nu att skolhuvudmannen för Max skola, AcadeMedia, ska betala diskrimineringsersättning på 100 000 kronor till honom. Genom att inte ge Max det stöd som han har rätt till enligt skollagen har skolan utsatt honom för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Liknande ersättningskrav har ställts till tre olika skolhuvudmän. Ersättningskraven är en del i en upprättelseaktion som slår larm om en omfattande diskriminering i svensk skola. Ersättningskrav på enskilda skolhuvudmän är inte en långsiktig lösning. Det är en upprättelse i efterhand för barn som på grund av uteblivet stöd berövats sin skolgång.

 

Med stöd från Allmänna Arvsfonden

Rätt på Riktigt. I projektet Rätt på Riktigt, som får stöd från Arvsfonden, har Malmö mot Diskriminering krokat arm med funktionsrättsförbund, föräldranätverk, elevråd och antidiskrimineringsbyråer i hela landet för att elever som utsatts för bristande tillgänglighet i skolan ska få upprättelse. Om Malmö mot Diskriminering

Vi har lång erfarenhet av att möta människor som diskrimineras och att stå upp för varje människas värdighet. Vi ger råd och stöd till enskilda utan kostnad. Vi erbjuder organisationsutveckling för inkluderande arbetsplatser, vi utbildar i diskrimineringslagen och vi agerar mot diskriminering. Vi är en av få aktörer som driver domstolsprocesser i diskrimineringsmål.


Kontaktpersoner

Sara Duarte
Kommunikatör
Sara Duarte